Technologie

Nanospider

NS Lab je vhodný pro experimenty a vývoj

Laboratorní zařízení na výrobu nanovlákenných struktur poskytuje robustní platformu pro vytváření jednotné nanovlákenné membrány při vývoji nových typů materiálů. Takto vyrobené materiály představují dostatečné množství homogenních a kvalitativně srovnatelných materiálů, které lze následně testovat v koncových produktech. Tento kompaktní a cenově dostupný výzkumný nástroj používá tentýž pevný drátový elektrodový systém jako ten, který se nachází v průmyslových výrobních linkách, na které lze následně výsledky výzkumu spolehlivě přenést a otestované materiály vyrábět v průmyslových objemech.

NANOVLÁKNA

Nanovlákna a jejich unikátní vlastnosti

Nanovlákna jsou vlákna jejichž průměr je v rozmezí několika nanometrů až několika stovek nanometrů. Jeden nanometr je 0.000000001 metru nebo-li 10-9 metru a není viditelný okem bez použití optického aparátu. Pro srovnání lidský vlas má průměr okolo 75 000 nanometru.

NANOSPIDER

NS 1600U je průmyslová linka na výrobu nanovláken

Průmyslové zařízení na výrobu nanovláken /Nanospider NS 8S1600U firmy Elmarco/ je základní spřádací jednotkou pro průmyslovou výrobu nanovláken v naší elektrostatické zvlákňovací lince. Výhodou průmyslové linky je stejná výrobní platforma, kterou používá naše laboratorní zařízení a tím přenositelnost výsledků výzkumu a vývoje vrstev do velkých výrobních objemů. Široké možnosti v nastavení parametrů zvlákňovacího roztoku, rychlosti posuvu podkladové textílie, průměru vláken, povrchové úpravy podkladového materiálu umožňují nastavit výrobní linku tak, aby výsledný materiál odpovídal přesně požadavkům koncového zákazníka

LINKA

Laminační linka

Součástí vybavení naší továrny je laminační linka. Linka je vybavena systémem navíječů a odvíječů a modulem disperze adhesních materiálů. Tuto výrobní linku využíváme pro tepelném pojení jednotlivých materiálových vrstev při výrobě kompozitních materiálů, které obsahují nanovlákennou vrstvu.