Vzduchová Filtrace

air

nanovlákenné membrány

vyrobené technologií electrospinningu jsou považovány za vynikající vzduchové filtrační médium

Hlavní výhody

Hlavní výhody nanovláken ve filtraci vzduchu

normy

Účinnost filtrace vs. tlaková ztráta

Dva nejdůležitější parametry požadované evropskými a mezinárodními normami (ISO 16890, EN 1822/ISO 29463) jsou účinnost filtrace a tlaková ztráta. V ideálním případě je nejžádanější filtr s nejvyšší účinností filtrace a nejnižší tlakovou ztrátou.

Právě tato kombinace nízkého dP (vysoká propustnost vzduchu) a zvýšeného filtračního výkonu bez potřeby jakéhokoli elektrostatického náboje činí nanovlákenné materiály lepšími než konvenční nabitá média ze syntetických a křemičitých skleněných vláken.

Příklad

případová studie

Korelace mezi propustností vzduchu vs. účinností filtrace na příkladu povlaku nanovláken PA6 na nosiči PP Spunbond o hmotnosti 30 gsm pro různé tloušťky vrstev, měřeno na zkušebním zařízení Palas PMFT 1000, s použitím aerosolu DEHS při 95 l/min, 100 cm2 . Odpovídající třída filtru (podle staré EN 779 a platné ISO 16890) je uvedena v tabulce vlevo.

GSM

Plošná hmotnost vs. filtrační parametry

Empiricky vypočtená plošná hmotnost nanovlákenné vrstvy (bez hmotnosti podkladového média) pro výše uvedené scénáře (PA6 na 30 gsm PP-SB) je uvedena na ose X grafu. Na osách Y jsou pak pro tuto nano-vrstvu dosažitelné AP a FE.

alternativy

Možnost různých podkladů pro povláknění

Srovnatelné výsledky FE vs. dP lze dosáhnout s celou řadu dalších polymerů na různá jiná nosná média (v šíři do 1,6m), jako jsou:

Nanovlákenná vrstva může být laminována ochrannou vrstvou a kompozit je vhodný pro pleating (viz. obr. vlevo)