Smluvní vývoj

Nabízíme kapacity našeho R&D centra pro vývoj nových typů nanovlákenných materiálů ve spolupráci se zadavatelem.

Krok 1

Specifikace

Na základě požadovaných materiálových vlastností a cílené teplotní, mechanické a chemické odolnosti finálního produktu vybereme společně se zákazníkem:

Krok 2

Optimalizace roztoku polymeru

Pro vytvoření vysoce kvalitní a homogenní nanovlákenné membrány jsou na pilotní lince optimalizovány následující vlastnosti roztoku:

Krok 3

Výrobní rychlost

Optimalizací procesních parametrů na průmyslové lince je možno dosáhnout nejvyšší možné výrobní rychlosti a tím snížit cenu produktu: