NS 1600 U

Průmyslové zařízení na výrobu nanovláken /Nanospider NS 8S1600U firmy Elmarco/ je základní spřádací jednotkou pro průmyslovou výrobu nanovláken v naší elektrostatické zvlákňovací lince. Výhodou průmyslové linky je stejná výrobní platforma, kterou používá naše laboratorní zařízení a tím přenositelnost výsledků výzkumu a vývoje vrstev do velkých výrobních objemů. Široké možnosti v nastavení parametrů zvlákňovacího roztoku, rychlosti posuvu podkladové textílie, průměru vláken, povrchové úpravy podkladového materiálu umožňují nastavit výrobní linku tak, aby výsledný materiál odpovídal přesně požadavkům koncového zákazníka.